Agricultura de precisió participativa per a xicotets propietaris

L’Agricultura de precisió ha esta adoptada emprant la mes alta tecnologia, per exemple, sensor insitu, imatges satel·lit per a realitzar anàlisis de teledetecció a mes a més d’altres aparells tecnològics. No obstant, aquells petits propietaris troben un impediment a l’hora d’emprar aquesta tecnologia, ja que no disposen dels recursos econòmics suficients i a mes a…